logo

TD Design - architektonický ateliér

 
ÚVOD
PORTFÓLIO
SLUŽBY
KONTAKT
ciara
Architekt:


Adresa:Mobil:
Email:

IČO:
DIČ:
Reg. č.:

Účet:
Ing.arch. Tomáš Dehelán
autorizovaný architekt SKA

TD Design
Komárnická 50
821 02 Bratislava

+421 907 792 628
atelier@td-design.sk

37 695 738
1045794970
390/2002

1601064258 / 0200
VÚB Banka, a.s.

Profil:

- študijná prax (1994-2000) v ateliéri BKPŠ u M.Kusého a P.Paňáka - Centrála NBS v Bratislave
- vznik ateliéru TD Design (2002)
- projektant (2002-2003) v kancelárii AK Jančina u J.Jančinu - Centro Nitra, ďalšie projekty a štúdie
- projektant (2003-2006) v kancelárii statiky u R.Jánskeho a M.Kováčika - Polyf. komplex Boria v Bratislave
- úspešné zvládnutie autorizačných skúšok (2006) - člen v Slovenskej Komore Architektov (SKA)
- projektant (2006-2014) v ateliéri ATLAS u B.Džadoňa a J.Poláška - Obytný komplex Kaskády v Bratislave,
Ubytovňa v Bratislave, Rekonštrukcia hotela Elizabeth **** (pôvodne Tatra) v Trenčíne, Polyf. komplex
Grand House v Bratislave, Rekonštrukcia fasády Parlamentu NR SR a ďalšie projekty a štúdie
Počas pôsobenia v ateliéri ATLAS je na viacerých projektoch aj ako spoluautor.
 
TD Design ©2002-2014